DSC 0023mSzanowni Czytelnicy, z myślą o Was uruchamiamy nowy sposób zwracania wypożyczonych zbiorów. Przed wejściem do Biblioteki Głównej /ul. Szeroka 13/ ustawiona została wrzutnia książek, czyli urządzenie do samodzielnego zwrotu książek.

Wrzutnia umożliwia wygodny sposób oddania książek o każdej porze, również podczas świąt i dni wolnych od pracy. Stanowisko wrzutni podlega monitoringowi. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich przedmiotów poza materiałami bibliotecznymi. Korzystanie z wrzutni jest równoznaczne z akceptacją poniższych zasad.

 

Zasady korzystania z wrzutni książek Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu

  1. Do wrzutni zwracać można wyłącznie książki wypożyczone w Bibliotece Głównej.
  2. Wrzutnia jest dostępna przez cała dobę.
  3. Książki z wrzutni wyjmowane są 2 razy dziennie w czasie pracy Biblioteki, o godz.10.00 i 15.00.
  4. Rejestracja w systemie bibliotecznym książek zwróconych do wrzutni poza godzinami pracy Biblioteki następuje w ciągu pierwszej godziny pracy najbliższego dnia roboczego a w godzinach pracy Biblioteki  w ciągu godziny po wyjęciu książek z wrzutni.
  5. Dokonując zwrotu książek z wykorzystaniem wrzutni w przypadku nieterminowego zwrotu naliczenie opłat następuje z chwilą rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym, a nie w momencie włożenia książki do wrzutni.
  6. Okresowe zmiany czasu pracy Biblioteki (skrócenie godzin, dni wolne) przekładają się odpowiednio na terminy wyjmowania książek z wrzutni i rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym, określone w pkt. 3 i 4.
  7. Książki należy wkładać pojedynczo, grzbietem do środka.
  8. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych książek Biblioteka może żądać od Użytkownika wyjaśnień.
  9. Po dokonaniu zwrotu z wykorzystaniem wrzutni Użytkownik jest obowiązany do weryfikacji stanu swojego konta. Wątpliwości i reklamacje powinny być niezwłocznie zgłaszane w Wypożyczalni Głównej osobiście lub telefonicznie (tel.15 822-47-45 wew.11)
  10. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich przedmiotów poza książkami. Stanowisko wrzutni jest monitorowane.

Zapraszamy do korzystania z wrzutni książek.