Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu zaprasza do korzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu w Bibliotece Głównej oraz filiach funkcjonujących na terenie miasta.

Pozostałe usługi, jak wydruki, skanowanie, nagrywanie skanów na płytę CD/DVD są płatne, zgodnie z Cennikiem Opłat i Usług świadczonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu /Zał. nr 1 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów/.

                Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych i Internetu w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu

  1. Podstawą do korzystania ze stanowisk komputerowych jest pozostawienie dyżurującemu bibliotekarzowi ważnej Karty bibliotecznej, która zostaje zwrócona użytkownikowi po zakończonej sesji.
  2. Korzystanie z Internetu i komputera jest bezpłatne.
  3. Pobierane są opłaty za wydruki, skanowanie oraz nagrywanie skanów na płytę CD/DVD zgodnie z Cennikiem opłat i usług świadczonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu.
  4. Sesja wyszukiwawcza w danym dniu może trwać nie dłużej niż 1 godzinę.
  5. Internet udostępniany jest przede wszystkim w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych, dydaktycznych i naukowych użytkowników.
  6. Użytkownik korzystać może tylko z zainstalowanych programów.
  7. Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze oraz zawartość otwieranych stron.
  8. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania sprzętu komputerowego, odpowiada za jego uszkodzenie.
  9. W przypadku problemów technicznych z komputerem użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym dyżurującego bibliotekarza.
  10. Zabrania się:

a) instalowania własnego oprogramowania,

b) kopiowania danych z nośników zewnętrznych na komputer lokalny bez wcześniejszego uzgodnienia z dyżurującym bibliotekarzem,

c) otwierania stron internetowych zawierających treści o charakterze pornograficznym, wulgarnym, rasistowskim i obrażąjących uczucia innych,

d) używania Internetu do prowadzenia działalności komercyjnej.

11. Bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie. Szczegółowe zasady korzystania ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu określa Regulamin Udostępniania Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu (§25 - §32).