Biblioteka Główna – Czytelnia tel. 15 822 47 45 wew. 17

 • „Regionalne repozytorium – Tarnobrzeska Biblioteka Cyfrowa”
 • „Nie ma ulicy Zielonej” (prezentacja multimedialna)
 • „Poeta ziemi rodzinnej” – Stanisław Piętak
 • „Tarnobrzeżanie na drogach do niepodległości”
 • „Tyle Polski, ile ziemi w polskich rękach – Wojciech Wiącek”
 • „Przez ciernie żywota” - Ferdynand Kuraś”
 • „Wyrośnie ze mnie stokrótka…” - lekcja biblioteczna połączona z prezentacją multimedialną ( maj – grudzień)

Biblioteka Główna - Oddział dla dzieci i młodzieży 
tel. 15 822 47 45 wew. 13

 • „Poznaj naszą bibliotekę”
 • „Historia książki” (prezentacja multimedialna)
 • „Poznaj naszą bibliotekę”
 • „Polubić czytanie”

Filia nr 1 os. Serbinów                               
tel. 15 823 42 55

 • „Dotykiem czytane - o alfabecie Braille'a i nie tylko”
 • „Różne książki na różnych nośnikach- poznajemy Oddział muzyczno-fonograficzny”
 • „Podróż do Książkolandii”

Filia nr 2 os. Siarkowiec                             
tel. 15 822 21 74

 • „Od papirusu do E- booka”
 • „Biblioteka na mnie czeka”

Filia nr 3 os. Miechocin                              
tel. 15 822 32 08

 • „Witajcie w Bibliotece”
 • „Twój Miechocin”,
 • „Ekologiem każdy może być”
 • „ Książka to mój przyjaciel, który …”
 • „Lasowiaczek ci ja”

Filia nr 4 os. Mokrzyszów                          
tel. 15 822 73 82

 • „Historia książki”
 • „Biblioteczne ABC”
 • „Sylwetka ks. Tadeusza Chrobaka”

Filia nr 5 os. Wielowieś                               
tel. 15 822 05 13

 • „Biblioteka od A do Z”
 • „W Wielowsi urodzony – Stanisław Piętak”
 • „ Historia książki”

Filia nr 6 os. Sobów                        
tel. 15 822 07 43

 • „Stajemy się czytelnikami Biblioteki”
 • „Kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji dla potrzeb własnych”
 • „Historia i budowa książki”
 • „Polscy nobliści”

Filia nr 7 os. Dzików
tel. 15 822 23 27

 • „Witam Cię kartek szelestem”
 • „Literki znamy-książki czytamy”
 • „Jesienne zaczytanie”