Projekty zrealizowane przez Miejska Bibliotekę Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu.

 

2006

1. -„Zwiększenie i wdrożenie potencjału informacyjnego biblioteki”. Zakup sprzętu komputerowego do Biblioteki Głównej i filii bibliotecznych. Podłączenie Internetu i utworzenie w filiach osiedlowych: Miechocin, Przywiśle i Sobów stanowisk dla użytkowników z dostępem do komputera i Internetu. Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

2007

1.-"Rozwój księgozbioru bibliotek”. Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki. Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Promocja czytelnictwa poprzez zwiększenie zainteresowania książką czytelnika dziecięcego – edukacja literacka prowadzona dla najmłodszych czytelników”. Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3.-„Modernizacja i remont nieruchomości do prowadzenia działalności kulturalnej”. Remont generalny i modernizacja budynku Biblioteki Głównej – wymiana instalacji c.o, drzwi, wykładzin, mebli biurowych, malowanie wszystkich pomieszczeń Biblioteki. Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

2008

1. -„Modernizacja stanu bazy oraz infrastruktury technicznej Filii nr 1 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ludzi z dysfunkcją wzroku”. Zakup sprzętu bibliotecznego, komputerów, sprzętu specjalistycznego dla osób z dysfunkcją wzroku. Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2.-„Rozwój księgozbioru bibliotek”. Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki. Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

2009

1. -„Rozwój księgozbioru bibliotek”. Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki. Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

2010

1. Program Biblioteki Narodowej - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek". Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2.„Czytam, więc jestem - upowszechnianie i promocja czytelnictwa". Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. „Powódź. Pomagamy!” – projekt Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej skierowany do bibliotek, które ucierpiały w powodzi.

 

2011

1. Program Biblioteki Narodowej - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek". Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

2012

1. Program Biblioteki Narodowej - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek". Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

2013

1. Program Biblioteki Narodowej - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek". Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka + „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013”

 

2014

1. Program Biblioteki Narodowej - Priorytet 1 - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek". Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Program Biblioteki Narodowej - Priorytet 2 - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych". Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

2015

1. Program Biblioteki Narodowej - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek". Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

2016

1. Program Wieloletni "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 1 - "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych"

 

2017

 1. „Wszystkie drogi prowadzą do książki” – Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 – Promocja czytelnictwa.
 1. „Zakup wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka” – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020
 1. Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

2018

 1. Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

2019

 1. „Czytać poezję” – Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Promocja czytelnictwa 2019” .
 2. Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
 3. "Mała książka - wielki człowiek" - kampania społeczna realizowana przez Instytut Książki.
2020
 
1. Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
2. „Mała książka - wielki człowiek" - kampania społeczna realizowana przez Instytut Książki.
 
2021
 
 1. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0Kierunku interwencji 1.1. zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
2022
 1. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Kierunku interwencji 1.1. zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 2. „Literatura na pięciolinii” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocja Kultury - państwowego funduszu celowego.
 3. „Mała książka - wielki człowiek" - kampania społeczna realizowana przez Instytut Książki.

2023

 1. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Kierunku interwencji 1.1. zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 1. „Wiem – pamiętam – szanuję” - realizacja zadania dofinansowanego ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP” .
 1. „Książko ratuj ! terapeutyczna rola książki” - realizacja zadania publicznego dofinansowanego przez Urząd Miasta Tarnobrzega.
 1. „Mała książka - wielki człowiek" - kampania społeczna realizowana przez Instytut Książki.