Krótkoterminowe wypożyczenia księgozbioru prezencyjnego na zewnątrz prowadzi Czytelnia Główna. Szczegółowe zasady wypożyczeń krótkoterminowych reguluje § 23 Regulaminu Udostępniania Zbiorów MBP.