Czytelnikiem Biblioteki może zostać każda osoba, która spełni następujące warunki:

  1. Zapisze się osobiście do biblioteki i przy zapisie okaże ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymację, paszport) zawierający PESEL i aktualny adres zameldowania. Osoba nie posiadająca w dokumencie tożsamości adresu zameldowania zobowiązana jest do podania adresu zameldowania lub zamieszkania.
  2. Wypełni Kartę Zobowiązania i zobowiąże się podpisem do przestrzegania Regulaminu Udostępniania Zbiorów MBP w Tarnobrzegu.
  3. Wyrazi zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
  4. Pobierze Kartę Biblioteczną, która upoważnia do wypożyczania zbiorów na zewnątrz i korzystania z usług na miejscu w Bibliotece Głównej i wszystkich filiach.
  5. Za niepełnoletniego Czytelnika Kartę Zobowiązania podpisuje rodzic lub opiekun prawny. Wymagany jest PESEL niepełnoletniej osoby.